Ruļļveida žalūzijas diena-nakts tipa

Share on:

Apraksts

Ruļļveida aizkari „Diena – nakts”

Žalūzijas (Diena – nakts) — darbības princips

Žalūzijas (Diena – nakts) – ruļļveida aizkaru daudzveidības variants. Audums nolaižas divās kārtās, kas savstarpēji virzās viena pret otru, ar to starpā esošā smadzinātāja – vārpstas palīdzību. Pārvaldība notiek ar vadības ķēdītes palīdzību. Zebra aizkaru auduma kārtas ir svītrainas: blīvās līnijas mijas ar caurspīdīgajām. Audums tiek uztīts uz vārpstas un piestiprinās pie ruļļa aizmugurē esošās plates. Svērteniskā vārpsta novelk audumu lejup, tostarp veidojot divas kārtas. Sakrītot vienas kārtas blīvajām joslām ar otras kāras caurspīdīgajām joslām, audums novērš tiešas gaismas iekļūšanu telpā. Ja sakrīt abu slāņu vienādās joslas, tad gaisma iekļūst caur caurspīdīgajām līnijām. Audumu ir iespējams pilnībā paceļot saritināt rullī. Pateicoties tam, ka audumu nav nepieciešams pacelt, gaismas plūsmas regulēšanas sakarā, bet gan pilnīgi pietiek attiecīgi savietot vienu slāni pret otru, Diena – nakts ruļļveida aizkari ir daudz funkcionālāki, salīdzinājumā ar klasiskajiem vienslāņa ruļļveida aizkariem.

Diena – nakts ruļļveida aizkaru lietošanas nolūkā tika konstruētas vairāki auduma sistēmas varianti. Zebra aizkariem ir pieejams brīvi nokaroša veida un kasešu tipa varianti. Abos veidos pārvaldība notiek ar vadības ķēdītes palīdzību, kas, pēc Jūsu brīvas izvēles, var atrasties gan kreisajā, gan arī labajā pusē.